... for den kreative.

Jorun Irene Bjørling

Jeg liker å prøve ut masse forskjellige teknikker, men er amatør på alle områder.